Zwolnienie ze składek: mija ważny termin

Zwolnienie ze składek: mija ważny termin

Najbliższy poniedziałek (30 listopada) to ostatni dzień na złożenie wniosku o zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. w ramach tarczy branżowej.


Prawo do tej formy pomocy przysługuje płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji oraz wystaw.
Ze zwolnienia skorzysta przedsiębiorca, który był zgłoszony jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 roku. I w pierwszym miesiącu, którego dotyczy wniosek o zwolnienie ze składek, miał przychód niższy minimum o 75 proc. w porównaniu z przychodem sprzed roku. Ponadto jednym z ustawowych warunków było przekazanie do 31 października 2020 r. deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów za miesiące wskazane we wniosku (chyba, że ktoś jest zwolniony z ich składania).
Zwolnienie będzie przysługiwało niezależnie od tego, czy zostały opłacone składki za miesiące wskazane we wniosku. Termin na jego złożenie mija 30 listopada.
Wnioski można składać tylko elektronicznie, przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE).

Anna Szaniawska
regionalny rzecznik ZUS
w województwie małopolskim


Drukuj