Promotorzy Polski

Krzysztof Przybył - prezes Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”oraz Wiesław Jopek - prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej zaprosili na uroczyste spotkanie Klubu „Teraz Polska”, podczas którego tytuły „Promotor Polski” 2020 z Małopolski odebali:
Elżbieta Penderecka, dr Krzysztof Pawłowski, Ryszard Florek i prof. Jacek Majchrowski.


Certyfikaty potwierdzające utrzymanie znaku Godła Promocyjnego Teraz Polska na kolejny rok odebrali m.in. Grzegorz Mielnicki, szef firmy MiB OPTIC i Dariusz Michalak, prezes firmy Artim a także prof. Jacek Majchrowski w imieniu Gminy Kraków i Ryszard Florek w imieniu firmy Fakro.
Uroczystość odbyła się w dniu 26 września br. w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa
Prezes Krakwoskiej Kongregacji Kupieckiej Wiesław Jopek, jest członkiem Kapituły Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska i sekretarzem Rady Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska. Głównym celem statutowym Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego jest promowanie w kraju oraz za granicą produktów, usług oraz gmin. Najlepsze produkty i usługi wyłaniane są rokrocznie w Konkursie o przyznanie Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska". Od 2007r. nagradzane są także gminy.
Fundacja w swych działaniach koncentruje się na ciągłym umacnianiu rangi Godła „Teraz Polska” oraz dbaniu o to, by nieprzerwanie cieszyło się ono szacunkiem i autorytetem, zarówno wśród producentów, jak i konsumentów. Godło jest bowiem najlepszą wizytówką firmy, symbolem jej profesjonalizmu i rzetelności. Najbardziej wiarygodne świadectwo dają sami Laureaci twierdząc, że: „zdobycie Godła zwiększa prestiż firmy i zaufanie wśród biznesowych partnerów".