SIŁA KOMPETENCJI

SIŁA KOMPETENCJI

Oto informacje na temat realizowanego przez naszą firmę projektu outplacementowego pn. SIŁA KOMPETENCJI
Nasz projekt wspiera wyłącznie osoby, które są przewidziane do zwolnienia, zagrożone zwolnieniem lub utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy (w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu), osoby, którym umowy nie zostały przedłużone z w/w przyczyn, oraz rolników.

 

Pracownikom, którzy są przewidziani do zwolnienia chcemy zapewnić następujące wsparcie:
- sfinansowanie szkoleń zawodowych wraz z wypłatą stypendium
- szkoleniowego i zwrotem kosztów dojazdu
- organizację staży zawodowych (4 m-ce) wraz ze zwrotem kosztów dojazdu na staż
- organizację zatrudnienia subsydiowanego
- dodatek relokacyjny
- poradnictwo zawodowe
- wsparcie pośrednika pracy - pomoc w przygotowaniu/zaktualizowaniu CV, listy motywacyjnego
- wsparcie psychologa i coacha
Zapewniamy, iż uczestnictwo w projekcie dla zainteresowanych jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNE, a w ramach projektu Pracownicy mogą uzyskać realną pomoc w zakresie dalszego rozwoju zawodowego, oraz w przystosowaniu do nowej sytuacji życiowej jakim jest zwolnienie z pracy.
Projekt niesienie również ze sobą korzyści dla Pracodawcy jakim jest min, złagodzenie negatywnych skutków zwolnień dla pracowników oraz dla firmy, ograniczenie ekonomicznych i społecznych skutków zwolnień oraz pozytywny wpływ na pracowników pozostających w firmie.
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o przekazanie informacji o realizowanym projekcie potencjalnym pracodawcom, którzy mogliby skierować swoich pracowników.
Więcej informacji o projekcie:
http://www.itk.krakow.pl/sila-kompetencji-2019/

W załączeniu przesyłam materiały promocyjne, jeśli byłaby taka możliwość bardzo prosimy o umieszczenie ich na swoich stronach, FB.

Aneta Sroka
Koordynator Projektu
Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o.
ul. Zamknięta 10/2.13,
30-554 Kraków


Drukuj