Ankiety dotyczące krakowskiego biznesu

Ankiety dotyczące krakowskiego biznesu

Chcąc wesprzeć Państwa działalność tworzymy interaktywną mapę krakowskich lokalnych przedsiębiorców Jestem AKTYWNY. Jeśli chcą Państwo znaleźć się na tej mapie, prosimy o wypełnienie ankiety poprzez podanie kluczowych informacji odnośnie profilu działalności.


Miasto Kraków aktywnie monitoruje sytuację w związku z koronawirusem (COVID-19) i chciałoby zminimalizować skutki gospodarcze pandemii.
Dlatego prosimy o pomoc w określeniu, w jaki sposób pandemia COVID-19 wpływa na Państwa firmę oraz jakie informacje lub wsparcie byłyby w tej chwili najbardziej pomocne.
2. Ankieta: Wpływ ogólnopolskiego stanu epidemii na prowadzenie biznesu.
https://survey123.arcgis.com/share/b220cef00ab44457a63621e144475a4d

WYDZIAŁ DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i INNOWACJI
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Urząd Miasta Krakowa

Czytaj też Magiczny Kraków

https://www.krakow.pl/aktualnosci/239048,32,komunikat,dolacz_do_projektu_jestem_aktywny_i_promuj_swoja_firme.html?_ga=2.168070055.782925050.1586445530-665259984.1571660520