Uwaga, ważny Komunikat - Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia

Uwaga, ważny Komunikat - Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia

Szanowni Państwo,
Z uwagi na nadal występujące zagrożenie epidemiologiczne w naszym kraju jesteśmy zmuszeni do zmiany terminu obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, ustalonego na dzień 11 maja 2020 r.
O nowym terminie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego KKK zostaną Państwo powiadomieni zgodnie ze Statutem KKK.
Z poważaniem
Wiesław Jopek
Prezes
Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej