Program Pauza

Program Pauza

Szanowni Państwo, na prośbę Pana Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego przekazujemy Państwu ważną informację dotyczącą wsparcia przedsiębiorców turystycznych wprowadzonego przez Miasto Kraków Programem PAUZA. https://www.krakow.pl/aktualnosci/238233,26,komunikat,prezydent_krakowa_wprowadza_ulatwienia_dla_przedsiebiorcow.html?_ga=2.209542418.1276357569.1584428469-1192918176.1554209256
Wydział ds. Turystyki
W załączeniu:
1. Informacja o ulgach w podatkach i opłatach lokalnych,
2. List Prezydenta Miasta Krakowa do p. Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw promocji polskiej marki - p. Andrzeja Guta-Mostowego.

Pobierz PDF

Pobierz PDF1