Zintegrowany projekt wsparcia instrumentów finansowych w Małopolsce

Zintegrowany projekt wsparcia instrumentów finansowych w Małopolsce

Oto informacja z Uzrądu Miasta Krakowa

 

Bank Gospodarstwa Krajowego dnia 19 grudnia 2016 roku podpisał umowę z Województwem Małopolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego, w zakresie zarządzania funduszem funduszy i wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Zintegrowany projekt wsparcia instrumentów finansowych w Małopolsce.
Termin realizacji projektu: od 19 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2023 roku
Więcej informacji: https://business.krakow.pl/informacje_na_temat_dzialan_i_projektow_umk/236937,1643,komunikat,malopolska_pozyczka.html
Z poważaniem
Anna Brydniak
WYDZIAŁ DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości