Rekrutacja do IX edycji bezpłatnego projektu "Gotuj po hiszpańsku II"

Rekrutacja do IX edycji bezpłatnego projektu "Gotuj po hiszpańsku II"

Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI prowadzi kolejny nabór do IX edycji BEZPŁATNEGO projektu „Gotuj po hiszpańsku II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Do projektu można zgłosić się do 31.01.2020 r.

 

W ramach projektu można wyjechać na 60 dni do Walencji na kurs kuchni śródziemnomorskiej i praktyki w restauracjach. Wśród restauracji w których uczestnicy odbywają praktyki są restauracje z przewodnika Michelin oraz z gwiazdką Michelin. Przed wyjazdem jest zapewnione wsparcie językowe oraz odpowiednie przygotowanie do wyjazdu. Po powrocie do Polski projekt umożliwia także organizację i odbycie stażu w Polskich restauracjach.
Projekt „Gotuj po hiszpańsku II”, to nie tylko projekt, który dotyczy rozwoju umiejętności zawodowych. Jak każdy projekt mobilnościowy rozwija wszechstronnie i motywuje do zmiany, inspiruje.
Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-35 lat, zamieszkałych w Małopolsce, nieuczących się, niepracujących, zarówno do zawodowych kucharzy, osób z wykształceniem gastronomicznych oraz tych, które pasjonują się gotowaniem.
Wyjechało z nami już 140 osób! Wśród nich jest wielu kucharzy, a także pasjonatów kuchni, którzy dzisiaj pracują w krakowskich restauracjach oraz restauracjach w całej Polsce.
Projekt „Gotuj po hiszpańsku II” został wytypowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju jako przykład dobrych praktyk i przedstawiony w programie TVP „Fundusze Europejskie jak to działa”. https://www.youtube.com/watch?v=Es1gZUsWibE&t=176s. Projekt został także zaprezentowany w Brukseli na międzynarodowej konferencji z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego organizowanej przez Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych Republiki Federalnej Niemiec.
Zachęcamy do zapoznania się z blogiem: http://blog.gotujpohiszpansku.pl/ oraz materiałami.
Spot_1 „Gotuj po hiszpańsku II” : https://www.youtube.com/watch?v=pqtgSD7JrE0&t=11s
Spot_2 „Gotuj po hiszpańsku II”: https://www.youtube.com/watch?v=FBXQEa8sq-E