Spotkanie opłatkowe w Stowarzyszeniu Przyjaciół DPS im. Helclów

Spotkanie opłatkowe w Stowarzyszeniu Przyjaciół DPS im. Helclów

Prezes KKK Wiesław Jopek i dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie Wiotld Kramarz uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym w Stowarzyszeniu Przyjaciół DPS im. Helclów. Dyrektorka NZOZ "Dom-Med" Jadwiga Jaszuk serdecznie dziękowała za stałą opiekę nad Stowarzyszeniem.