Mikrorachunek podatkowy

Mikrorachunek podatkowy

Informujemy, iż od 01-01-2020r. będzie obowiazywać wszystkich podatników mikrorachunek podatkowy (indywidualny rachunek podatkowy)
Dlaczego mikrorachunek podatkowy?
Od 1 stycznia 2020 r. należności z tytułu podatków PIT, CIT i VAT podatnicy i pracodawcy-płatnicy będą musieli wpłacać do urzędu skarbowego na indywidualne mikrorachunki podatkowe. Nowe rachunki posłużą tylko do wpłat podatków.
Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT będą aktywne tylko do 31 grudnia 2019 r. W przypadku zwrotów nadpłat i podatków wszystko zostanie po staremu, czyli np. zwrot podatku otrzymasz tak jak do tej pory na swoje konto w banku (chyba, że w deklaracji wskazałeś inaczej).


Mikrorachunek podatkowy. Jakich konkretnie wpłat dotyczy?
Od nowego roku wdrożony zostanie mikrorachunek podatkowy, czyli rachunek przypisany do danego podatnika, służący do wpłat z tytułu podatku:
dochodowego od osób fizycznych (PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PPL, PIT-7, PIT-8AR, PIT-CFC), dochodowego od osób prawnych (CIT-6AR, CIT-6R, CIT-8, CIT-8AB, CIT-8A, CIT-8B, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R, CIT-14, CIT-CFC), od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-12, VAT-14, VAP-1, VAI, VAT-IM, VAT-In), opłat niedotyczących podatków (tj. opłat skarbowych, opłat wynikających z ustawy o grach hazardowych, należności celnych, odsetek od lokat terminowych ustanowionych ze środków zgromadzonych na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa, odsetki od udzielonych z budżetu państwa pożyczek krajowych i zagranicznych, grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych, kar porządkowych, kosztów postępowania administracyjnego, spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz Skarbu Państwa, dochodów ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw, o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej itp.).
Pozostałe podatki, np. podatek od czynności cywilnoprawnych i opłaty będą opłacane w dotychczasowy sposób, tj. na rachunki bankowe urzędów skarbowych.
Dla kogo indywidualny rachunek podatkowy?
Indywidualny rachunek zostanie utworzony dla każdego kto posiada NIP lub PESEL, co oznacza, że będą to podatnicy jak też i płatnicy prowadzący działalność gospodarczą oraz podatnicy i płatnicy nieprowadzący działalności gospodarczej.
Jak założyć własny mikrorachunek?
Aby ustalić numer indywidualnego mikrorachunku podatkowego, należy skorzystać z dedykowanego generatora mikrorachunku podatkowego, który jest wolny od jakichkolwiek opłat.
Gdzie go znaleźć?
Wystarczy wejść na stronę:http://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego.
Takie dane można uzyskać również w dowolnym urzędzie skarbowym. Wystarczy podać swój numer PESEL lub NIP.
Po zalogowaniu się na swój profil w Portalu Podatkowy, podatnik będzie mógł sprawdzić zaksięgowane wpłaty oraz będzie miał dostęp do swoich informacji podatkowych.
Zgodnie z nowo dodanym art. 61b ust. 2 Ordynacji podatkowej struktura numeru indywidualnego rachunku podatkowego będzie wyglądała następująco: indywidualny mikrorachunek podatkowy jak wygląda Struktura mikrorachunku podatkowego.
Źródło:http://www.podatki.gov.pl/mikrorachunek-podatkowy