Zwierzyniecka, Kościuszki - zmiana organizacji ruchu Zwierzyniecka

Zwierzyniecka, Kościuszki - zmiana organizacji ruchu Zwierzyniecka

W związku z rozpoczęciem kolejnej fazy prac informujemy, że od czwartku 01.02.2024 r., planowane jest wprowadzenie kolejnego etapu tymczasowej organizacji ruchu, polegającego na zamknięciu dla ruchu samochodowego odcinka ulicy Zwierzynieckiej od ulicy Małej do Filharmonii:
a. Zamknięty zostanie całkowicie wjazd i wyjazd na tym odcinku Ul. Zwierzynieckiej (brak możliwości dojazdu do posesji).
b. Dostawy do wszystkich lokali będą możliwe wyłącznie pieszo od ul. Małej lub od ul. Straszewskiego.
c. Wszystkie pojazdy pozostawione na tym odcinku zostaną odholowane.


Do dnia 31.01.2024 r. należy wyjechać pojazdami znajdującymi się w garażach lub podwórkach budynków.
Planowany termin realizacji - do 30.04.2023 r.
Jeżeli będą sprzyjające warunki atmosferyczne oraz nie wystąpią nieprzewidziane kolizje z infrastrukturą podziemną, postaramy się oddawać przejezdność dla ruchu kołowego, odcinki sukcesywnie od Filharmonii w stronę ulicy Małej.
Z wyrazami szacunku
Bartłomiej Zalewski
dyrektor kontraktu