Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie Space - udostępnianie przestrzeni w budynku A Klastra

Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie Space - udostępnianie przestrzeni w budynku A Klastra

16 stycznia br. Prezydent Miasta Krakowa podpisał zarządzenie w sprawie zasad świadczenia usług w Budynku A Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22. Oznacza to, że tak przedsiębiorcy, jak i organizacje pozarządowe zajmujące się wspieraniem przedsiębiorczości mogą się starać o skorzystanie z udostępnionych w Klastrze przestrzeni – czy to na biura, czy na organizację wydarzeń.


Przestrzenie udostępniane w Budynku A obejmują dwie Strefy:
Przedsiębiorczości/Kreatywna oraz Innowacji Społecznych.
1. Strefa Przedsiębiorczości/Kreatywna – to miejsce prowadzenia działalności przez podmioty gospodarcze, dostarczycieli usług okołobiznesowych, użytkowników open-space,
2. Strefa Innowacji Społecznych – to miejsce prowadzenia działalności przez organizacje pozarządowe (NGO) typu non-profit, charytatywne, społeczne, obywatelskie, obejmuje działalność inkubatorów społecznych, laboratoriów społecznych („social labs”), innych form innowacji społecznych, w tym grup nieformalnych, w ramach działalności, w których promowana będzie równość kobiet i mężczyzn, inkubowane będą projekty zgodne z ideą Smart People (edukacja dla każdego, aktywne organizacje pozarządowe, partycypacja obywatelska, szeroki dostęp do usług społecznych).
Pełne informacje na temat dostępnych przestrzeni Klastra i zasad ich użytkowania (w tym formularze zgłoszeniowe) zawarte są w ZARZĄDZENIU NR 157/2024 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 16 stycznia 2024 r. w sprawie zasad świadczenia usług w Budynku A Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 - https://bip.krakow.pl/zarzadzenie/2024/157/w_sprawie_zasad_swiadczenia_uslug_w_Budynku_A_Klastra_Innowacji_Spoleczno-Gospodarczych_Zablocie_20.22.html?fbclid=IwAR3VOzbvklDkbken_X779_U-4ozWpTuLwMKNrS9ozolWpYrPAqxwwriSIMU
Paweł Majka
WYDZIAŁ DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości