Podziękowania od wojewody małopolskiego

Podziękowania od wojewody małopolskiego

Na ręce prezesa Wiesława Jopka wpłynął list od Wojewody Małopolskiego Krzysztofa Klęczara z podziękowaniami dla całego środowiska kupieckiego za  gratulacje z okazji nominacji na Wojewodę Małopolskiego.