środa, 15 maj 2019 17:39

Wiosenne Forum Turystyki za nami

Tym razem miejscem spotkania branży turystycznej podczas wiosennego Forum Turystyki było opactwo benedyktynów w Tyńcu. Miejsce zostało wybrane nieprzypadkowo. Działalność benedyktynów stanowi bowiem przykład, jak mądrze można stworzyć ofertę, która nie ingeruje w codzienne życie mnichów, a która jednocześnie odpowiada potrzebom współczesnego turysty. W Forum uczestniczyli przedstawiciele Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej z prezesem Wiesławem Jopkiem oraz Leszkiem Lejkowskim i Romanem Gawrysiakiem.

- W ubiegłym roku Kraków odwiedziło ponad 13 milionów osób - mówiła na wstępie Elżbieta Kantor, dyrektor Wydziału Turystyki miasta Krakowa. -Kraków jest takim miastem do którego wszyscy chcą przyjeżdżać. Celem starań instytucji miejskich jest zapewnienie właściwych warunków pobytu gości przy jednoczesnym komforcie mieszkańców. Jednym z kierunków tych działań jest skuteczny przekaz informacji dotyczących bezpieczeństwa i właściwych zasad zachowania w przestrzeni publicznej.  Wydział ds. Turystyki UMK przygotował ulotki informacyjne „Czuj się bezpiecznie w Krakowie” oraz „Respect Krakow”, które będą dystrybuowane m. in. w obiektach gastronomicznych i noclegowych na terenie Krakowa.

Spotkanie poświęcone zostało zagadnieniom związanym z aktualnymi wyzwaniami turystyki w Krakowie. Istotnym motywem promocji turystycznej w bieżącym roku są działania skoncentrowane wokół tytułu Europejskiej Stolicy Kultury Gastronomicznej roku 2019. Najbliższym przedsięwzięciem, na które już dziś zapraszamy krakowian i turystów jest organizowane w sobotę, 18 maja, na Małym Rynku Święto Obwarzanka.

Leszek Lejkowski mówiąc w imieniu Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej przypomniał o kilku znakomitych imprezach promujących Kraków w świecie, które organizuje KKK. Są to np. Targi Bożonarodzeniowe, Targi Wielkanocne czy Festiwal Pierogów. Stwierdził, że Krakowska Kongregacja Kupiecka z zadowoleniem przyjęła większość regulacji Parku Kulturowego Stare Miasto, ale w niektórych kwestiach ma swoje zdanie, które stara się urzeczywistnić. Chodzi tu np. o sugestie niektórych urzędników zakazujących serwowania alkoholu, czy ograniczanie możliwości dojazdu z towarem do sklepów i restauracji.

Kolejne forum turystyki odbędzie się w grudniu br. Organizatorem spotkań jest Wydział ds. Turystyki UMK.

 

 

Ostatnio zmodyfikowano w środa, 15 maj 2019 17:42

Polecane lokale użytkowe do wynajęcia

 

banner teraz polska

 POLECAMY

 

supober

 

 

Archiwum

archiwum