wtorek, 29 styczeń 2019 13:33

Tylko dwa dni zostało na złożenie IWA do ZUS

Do 31 stycznia przedsiębiorcy mają czas, aby złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informację ZUS IWA, która posłuży do wyliczenia wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Obowiązek przesyłania informacji IWA nie dotyczy wszystkich firm. Zobowiązani są do tego jedynie przedsiębiorcy, którzy spełnią łącznie trzy warunki:

* zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego, co najmniej 10 ubezpieczonych,

* byli zgłoszeni w ZUS, do ubezpieczenia wypadkowego, przez cały 2018 rok i co najmniej jeden dzień stycznia 2019 roku,

* podlegają wpisowi do rejestru REGON 31 grudnia 2018 r.

Dla przedsiębiorców, którzy podlegają wpisowi do rejestru REGON i zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, lub dla tych, którzy nie podlegają wpisowi do rejestru REGON, wysokość stopy procentowej ubezpieczenia wypadkowego ustala się w zryczałtowanej postaci. Od 1 kwietnia 2018 r. wartość ta wynosi 1,67 procent.

ZUS wylicza składkę na podstawie IWA

Przedsiębiorca w informacji IWA musi podać rodzaj przeważającej działalności gospodarczej według PKD, liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy, liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich oraz liczbę zatrudnionych w warunkach zagrożenia, a także dane dotyczące przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Na podstawie tego co ZUS dostanie od przedsiębiorcy w dokumencie IWA, ocenia stopień zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników firmy. Jeśli w firmie często dochodziło do wypadków lub warunki pracy na konkretnym stanowisku sprzyjają występowaniu chorób zawodowych, to może mieć wpływ na podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Więcej informacji o formularzu ZUS IWA oraz ustalaniu składki na ubezpieczenie wypadkowe można uzyskać na stronie internetowej www.zus.pl, pod numerem telefonu 22 560 16 00 oraz w każdej placówce Zakładu.

Anna Szaniawska

Regionalny rzecznik ZUS w Małopolsce

Polecane lokale użytkowe do wynajęcia

 

banner teraz polska

 POLECAMY

 marr

supober

wodociagi

 

Archiwum

archiwum