piątek, 14 wrzesień 2018 09:53

Zaproszenie na strzelanie do Limanowej

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na organizowane przez KKK oraz Oddział Terenowy w Limanowej w dniu 7 października 2018 roku na Strzelnicy LOK w Limanowa- Sowliny, ul. Kamienna 1 - Memoriał im. Grzegorza Michury - zawody w strzelectwie sportowym  z broni pneumatycznej i kulowej. Po zawodach wszystkich uczestników zapraszamy na grilla. Regulamin zawodów w załączeniu.

Na trasie: Kraków - Myślenice - Limanowa organizujemy transport autokarem (z uwagi na ubezpieczenie uczestników, przy zgłoszeniu należny podać datę urodzenia). Koszt 40 zł./osobę.
Zgłoszenia przyjmowane będą najpóźniej do dnia 3 października 2018r.


Wiesław Jopek
Prezes
Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej


REGULAMIN

Memoriał im. GRZEGORZA MICHURY

Zawody w strzelectwie sportowym

z broni pneumatycznej i kulowej w dniu 07.10.2018r.

o Puchar Prezesa Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej WIESŁAWA JOPKA

I. ORGANIZATOR:

* Krakowska Kongregacja Kupiecka Kraków

* Krakowska Kongregacja Kupiecka O/T Limanowa

* Liga Obrony Kraju w Limanowej

* Klub Strzelectwa Sportowego „ARCUS”

Jury:

Sędzia główny: Leszek Lach

Kierownik konkurencji: Bogdan Kita

Biuro zawodów: Domek Myśliwski Ryszard Kulma

Marek Bednarczyk

Tadeusz Wardęga

II . CEL ZAWODÓW:

Popularyzacja strzelectwa sportowego i sportów obronnych wśród członków Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej i Ich rodzin

III. TERMIN ZAWODÓW:

07 październik 2018 r./ niedziela/

godz. 10.30 – Dzieci i młodzież – karabinek pneumatyczny

godz. 12.00 - Dorośli – karabinek pneumatyczny

godz. 14.00- Dorośli konkurencja drużynowa w strzelaniu kulowym

IV. MIEJSCE ZAWODÓW:

Strzelnica LOK Limanowa- Sowliny ul. Kamienna nr 1

V. KONKURENCJA:

Karabinek sportowy pneumatyczny „SLAVIA”, kaliber 4,5 mm, z pozycji stojącej - każdy uczestnik otrzymuje 10 śrutów i oddaje strzały z których 7 najlepszych zaliczanych jest do oceny w zawodach do tarczy TS-1 o skali 10 stopniowej.

1/W kategoriach indywidualnych: I/dziewczynki 11 do lat 16 II/ chłopcy 11 do lat 16

III/- Panie IV/ - Panowie

V/ do wyników w konkurencji drużynowej zaliczane są 3/ trzy/ najlepsze wyniki

przedstawicieli poszczególnych oddziałów z konkurencji indywidualnej

2/W strzelaniu kulowym : w pozycji leżącej -w zawodach biorą udział wyłącznie osoby dorosłe – w zespołach dwuosobowych reprezentujący poszczególne Oddziały Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej .

Drużyny mogą występować w zespołach : a/ Panie b/ Panowie c/ drużyny mieszane

Każdy zawodnik zespołu otrzymuje 3 naboje.

Konkurencja polega na strzelaniu do biathlonu (trzy krążki do zbicia).

VI. UCZESTNICY ZAWODÓW :

1/ w konkurencji indywidualnej członkowie KKK, Ich rodziny, a także sympatycy Kongregacji.

2/W konkurencji drużynowej – przedstawiciele poszczególnych oddziałów. 3/W konkurencji VIP – Prezesi lub zastępcy Prezesów i goście oficjalni

VII. PUNKTACJA:

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z postanowieniami regulaminu PZSS.

VIII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

Za zajęcie I, II i III miejsca indywidualnie w każdej kategorii zawodnicy otrzymają puchary i dyplomy, pozostali dyplomy za udział w zawodach.

W konkurencji drużynowej ; puchary dla każdej drużyny oraz dyplomy

Uroczyste wręczenie pucharów i dyplomów dla uczestników nastąpi po zakończeniu zawodów.

IX. UWAGI KOŃCOWE:

* zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne,

* organizator zawodów nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez uczestników,

* zgłoszenia uczestników bezpośrednio w biurze zawodów w dniu 07 październik 2018 r.

* organizator zastrzega sobie prawo i możliwość ostatecznej interpretacji regulaminu.

Organizator

Limanowa, dn. 16 września 2018 r.

Polecane lokale użytkowe do wynajęcia

 

banner teraz polska

 POLECAMY

 marr

supober

wodociagi

 

Archiwum

archiwum