poniedziałek, 19 luty 2018 10:14

Komunikat ZUS

Szanowni Państwo,
Uprzejmie proszę o wykorzystanie informacji - dotyczy przedsiębiorców.
Rozpoczynamy wysyłkę informacji do przeszło 581 tysięcy aktywnych płatników w kraju. Korespondencja  zawiera szczegółowe rozliczenie pierwszych wpłat składek, jakich dokonali na nowych zasadach. W krakowskim oddziale ZUS i podległych placówkach łącznie  jest około 5 tysięcy takich płatników. Główny cel to dotarcie do tych przedsiębiorców z informacją o zadłużeniu,  którzy prowadzą działalność gospodarczą i opłacają składki na własne  ubezpieczenie w tym dobrowolne chorobowe.
Informowaliśmy już przedsiębiorców, że nie tylko zmieniają  się zasady opłacania składek na ZUS, ale również zasady księgowania. Część przedsiębiorców podpisała układy ratalne inni nie skorzystali z tego rozwiązania. Przy nowej zasadzie księgowania, wpłata bieżąca pokrywa najstarszą zaległość powstałą na koncie płatnika. Ma to wpływ na uzyskanie świadczeń np. zasiłku chorobowego z ZUS.
W załączonej informacji więcej danych.
Z wyrazami szacunku
Bożena Bielawska p.o. rzecznika regionalnego ZUS w Małopolsce
 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Krakowie
ul. Pędzichów 27,  31-080  Kraków

Informacja prasowa

Pierwsze wpłaty z „e-Składki” rozliczone. W krakowskim 4 802 aktywnych płatników otrzyma list z ZUS informujący o zadłużeniu.

Od 1 stycznia ZUS potrąca długi z bieżącej wpłaty. Krakowski oddział ZUS rozpoczął wysyłkę informacji do aktywnych płatników posiadających zaległości w opłacaniu składek na ZUS.

Jako pierwsi otrzymają informacje z rozliczeniem konta płatnicy prowadzący działalność gospodarczą i opłacający składki na własne ubezpieczenia, którzy zgłosili się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Pierwsze wpłaty, których dokonali w nowym systemie rozliczyły się na najstarsze zaległości – jest to dla nich ważna informacja, gdyż ma wpływ na prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Kolejną grupą, która będzie informowana o rozliczeniu wpłat są pozostali płatnicy, którzy opłacają składki na własne ubezpieczenia, a ich wpłaty rozliczyły się na okresy wstecz. Będą to płatnicy, którzy według stanu na koniec stycznia 2018 r. mieli zadłużenie.

Płatników z zaległościami do których trafi korespondencja w krakowskim oddziale ZUS i podległych placówkach jest około 5 tysięcy. Celem wysyłki jest powiadomienie, jakie wpłaty zostały zapłacone na indywidualne numery składkowe (NRS) i w jaki sposób zostały podzielone, rozliczone oraz jaką płatnik ma obecnie zaległość.

Informacja o rozliczeniu konta tym bardziej jest ważna, gdyż płatnicy muszą mieć świadomość, że nie tylko zmienił się sposób opłacania składek, ale również sposób ich rozliczania. Wysyłka korespondencji zakończy się z końcem maja. Co ważne, płatnicy otrzymają w listach bieżącą informację o rozliczeniach, które zostały zaksięgowane do dnia wysyłki korespondencji. Jeżeli płatnik otrzyma korespondencję w maju będzie tam okres rozliczeniowy od stycznia do kwietnia.

Obecnie 581 tysięcy aktywnych płatników w kraju ma długi w wysokości 14,5 mld zł. 350 tysięcy zadłużonych to płatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.

Bożena Bielawska

p.o. rzecznika regionalnego ZUS w Małopolsce.

Polecane lokale użytkowe do wynajęcia

 

banner teraz polska

 POLECAMY

 marr

supober

wodociagi

 

Archiwum

archiwum