piątek, 08 grudzień 2017 14:54

Kupcy na odpuście ku czci Matki Bożej Niepokalanej

Prezes Wiesław Jopek reprezentował Krakowską Kongregację Kupiecką podczas piatkowej (8 grudnia) mszy świętej odpustowej ku chci Matki Bożej Niepokalanej w Bazylice św. Floriana w Krakowie. Ze sztandarami przyszli również kupcy ze spółek kupieckich Starego Kleparza i Nowego Kleparza. Byli też prezesi oby spółek Jan Wiesław Nalepa i Czesław Wadowski. Msze świeta odpustową koncelebrował ks. prałat Jan Dziasek, rolę gospodarza, pod nieobecność ks. proboszcza Grzegorza Szeczyka pełnił wikary ks. Andrzej Scąber.

Kupcy, oprócz Merkurego - mitycznego boga, mają swoją patronkę, której figurka znajduje się w Kleparzu - krakowski plac targowy, - w kapliczce Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia, nazwanej Matką Bożą Kupiecką, która ma swoje święto 8 grudnia i stąd "ŚWIĘTO KUPCA".
Zaraz po wojnie handel uspołeczniony, zdominowany przez socjalizm, wymazał z kalendarza słowo kupiec, wprowadzając inną nazwę dla tego zawodu - handlowiec.
Po 1989 roku, wraz z transformacją ustrojową Dzień Kupca wrócił na kartki kalendarza i rokrocznie jest obchodzony przez wszystkich kupców.

Kilka zdań o samym święcie:

W pierwszą niedzielę po 8 grudnia, a więc po uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, krakowscy kupcy obchodzą swoje święto. Po uroczystej Mszy św. w kościele św. Barbary, w pochodzie idą ulicami Krakowa do Urzędu Miasta, gdzie spotykają się z władzami Krakowa a nowo wstępujący do Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej składają ślubowanie. Ta najstarsza w Polsce organizacja samorządu gospodarczego istnieje od 1410 roku, a za swą patronkę obrała właśnie Niepokalanie Poczętą. To piękne, tradycyjne kupieckie święto nie może mieć stałej daty, ponieważ w Polsce uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP nie jest dniem wolnym od pracy. W krajach takich jak Austria, Hiszpania, Portugalia i Włochy dzień ten jest dniem wolnym od pracy. Na Placu Hiszpańskim w Rzymie papież modli się tego dnia pod pomnikiem Niepokalanie Poczętej Maryi. Zgodnie z tradycją, figurę Maryi kwiatami dekoruje ambasada Hiszpanii.
W Kościele powszechnym uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP jest świętem nakazanym, a więc katolicy zobowiązani są do uczestniczenia 8 grudnia we Mszy św. Polaków natomiast ten nakaz nie dotyczy. Polacy na mocy dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 4 marca 2003 r. są zwolnieni z tego obowiązku, ponieważ nie jest to u nas dzień ustawowo wolny od pracy.

Polecane lokale użytkowe do wynajęcia

 

banner teraz polska

 POLECAMY

 marr

supober

wodociagi

 

Archiwum

archiwum