wtorek, 05 grudzień 2017 10:56

Jeszcze o święcie w Limanowej, tym razem sprawozdanie prezesa Ryszarda Kulmy

Oto sprawozdanie ze święta Kupca i jubileuszu 80-lecia Oddziału w Limanowej przesłane przez prezesa Ryszarda Kulmę. Można je porównać z poprzednim. Nie zmienia się galeria, zachęcam do bejrzenia zdjęć:

Szanowni Państwo

Po raz 22 w Limanowej obchodzimy Święto Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. Dzisiejsze Święto przypada na okrągłą 80 rocznicę powołania naszego Oddziału, które nastąpiło 31 stycznia 1937 r. Inicjatorami powołania byli;Tomasz Bieda - ówczesny Burmistrz Limanowej, Józef Wojs – właściciel piekarni, Stefan Olszewski - prowadzący sklep galanteryjny; Jan Pamuła, Józef Kruczek, Jan Ćwik, Jan Biedroń i Kazimierz Sierosławski.

Witam serdecznie wszystkich członków naszego Oddziału, najstarszej organizacji pracodawców w Europie, obchodzącej w tym roku 607 lata istnienia.

Witam; Pana Posła RP Józefa Leśniaka, Dyrektor Biura Posła na Sejm RP Pana JÓZEFA LEŚNIAKA, Panią Sylwię Kubacką, witam Przewodniczącą Sejmiku województwa małopolskiego Panią URSZULĘ NOWOGÓRSKĄ, starostę powiatu limanowskiego Pana JANA PUCHAŁĘ z małżonką wice starostę MIECZYSŁAWA URYGĘ oraz wiceprzewodniczącego Rady Powiatu limanowskiego Pana Marka Czeczótkę, witam księdza STANISŁAWA WOJCIESZAKA –kapelana rzemieślników i kupców, witam naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej Panią Beatę Orzeł-Ligęza, witam Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy – Marka MŁYNARCZYKA, witam Prezesa Regionalnego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Pana Józefa OLEKSEGO, witam dyrektora Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pana Janusza Wojsa, witam DYREKTOR Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Panią Marię SZKARŁAT z małżonkiem, witam Prezesa Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Pana Wiesława JOPKA wraz z delegacją, witam Romana GAWRYSIAKA- sekretarza Rady Kongregacji, Dariusza MICHALAKA – Prezesa Firmy ARTIM w Krakowie organizatora Kiermaszu Bożonarodzeniowego na Rynku w Krakowie, witam Prezes Oddziału Kongregacji w Myślenicach Panią LUCYNĘ GOWIN z delegacją, witam Prezesa Oddziału Kongregacji w Proszowicach Pana Andrzeja Króla z ekipą, witam Prezesa Oddziału Kongregacji w Brzesku Bogdana Baranka, witam poczty sztandarowe z Krakowa, Myślenic i Proszowic i Limanowej, witam Seniorów naszego Oddziału Pana Stefana Hajnolda i Tadeusza WARDĘGĘ, witam Kapelę NOWAKI - witam wszystkich obecnych, a nie wymienionych.

Drodzy Państwo w tym roku pożegnaliśmy naszego Przyjaciela, Grzegorza Michurę, wice Prezesa naszego Oddziału ,dlatego proszę o powstanie i uczczenie minutą ciszy jego odejście………………. Pragnę podziękować członkom za darowizny na Msze Gregoriańskie za Śp. Grzegorza, które zostaną odprawione od 2 stycznia 2018 w Toruniu.

Szanowni Państwo

Od powstania Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej minęło 607 lat, a 80 lat od powstania naszego Oddziału w Limanowej , natomiast 22 lata od reaktywowania Oddziału.

Limanowska organizacja trwale wrosła w krajobraz naszego pięknego miasta i powiatu. Stało się to dzięki Państwa działalności i aktywności, Waszym prężnym działaniom społecznym, zawodowym i organizacyjnym.

I za to pragnę wszystkim członkom bardzo serdecznie podziękować.

Jednakże pragnę zwrócić się do Burmistrza naszego miasta, o rozwiązanie trapiącego naszych członków problemu; mianowicie prosimy o likwidację handlu dokonywanego przez Rumunów i Bułgarów na byłym placu targowym przy ulicy Kilińskiego, którzy nie posiadając kas fiskalnych, nie płacąc ZUS -u i podatków odbierają naszym Polskim firmom znaczny dochód, proszę także o zlikwidowanie obowiązku uiszczanie opłaty parkingowej przez naszych Klientów w soboty.

Szanowni Państwo w mijający 2017 roku dla naszych członków był rokiem ważnym, jednakże część z nas zmuszona koniunkturą na rynku zlikwidowała swoje interesy, rezygnując z członkostwa w Kongregacji, a część w znacznym stopniu je ograniczyła.

Jednakże mimo tych przeciwności w dalszym ciągu aktywnie działamy i dzięki aktywności członków zarządu Kongregacji w Limanowej w nasze szeregi wstępują nowi właściciele firm i zakładów z terenu powiatu limanowskiego, nowym Członkiem została; Grażyna MICHURA która ślubowanie złoży na uroczystościach w Krakowie -zapraszam Panią, a także od tego roku w szeregi naszej organizacji wstępują osoby, które nie prowadząc działalności gospodarczej, są SYMPATYKAMI naszej Kongregacji . W tym miejscu serdecznie zapraszam osoby pragnące ściślej współdziałać z nami, uczestniczyć w imprezach i spotkaniach organizowanych dla członków o wstępowanie do naszej organizacji w charakterze SYMPATYKA . Regulamin i deklaracje SYMPATYKA można także dzisiaj otrzymać u członków zarządu .

W roku 2017 Sympatykami zostali:  
1/Paulina i Piotr OLEKSY
2/Ewa KOWALCZYK
3/ Wiesław SZEWCZYK
3/Dominik TOKARCZYK
5/Krzysztof STAROWICZ
6/Bożena MICHALEC
7/Marta i Robert GOLONKOWIE

Dla członków i Sympatyków w 2017 r. zorganizowaliśmy;

Przełaj Rowerowy i wycieczkę pieszą z przewodnikiem na Mogielicę - tu podziękowania dla Pana Starosty za pomoc w jego organizacji, ; wyjazd na kręgle do Brzeska, wycieczkę do HAJDUSZLOBOSZLO na Węgry, DZIEŃ DZIECKA i Mikołaja dla dzieci przebywających w limanowskim szpitalu, wycieczkę na Mazury, różnego typu szkolenia/między innymi 12 grudnia zapraszam na szkolenie dot. Jednolitego Pliku Kontrolnego w Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości/. Nasi członkowi wzięli też udział w VII Samochodowym Rajdzie Kongregacji, organizowany przez Kongregację w Krakowie. Dobrze układa się współpraca z Cechem Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Regionalnym Stowarzyszeniem Przedsiębiorców, Urzędem Skarbowym, bardzo dobra jest współpraca z Dyrektorem Powiatowego Urzędem Pracy – Markiem Młynarczykiem

Mamy także podpisaną umowę o współpracy z Fundacją ODRODZENIE TRUSKAWCA na Ukrainie, jednakże w tym roku w związku ze śmiercią Grzesia Michury wyjazdy naszych członków do Truskawca został odwołany. W tym roku wspólnie ze Szkołą nr 3 w Limanowej dla dzieci rodzin polskich zorganizowanych w szkółce sobotniej przy kościeli rzymsko-katolickim w Truskawcu/opiekun Pani Dąbrowska/ organizujemy paczki Bożonarodzeniowe. Już obecnie dzięki pomocy Pana Ignaca Włodarczyka pierwsza tura darów została wysłana na Ukrainę.

Wszystkim tym, którzy włączyli się w organizacje oraz sponsoring imprez chciałbym przekazać najserdeczniejsze podziękowania i liczę że w nowym 2018 roku Wasza aktywność i pomoc potrzebującym będzie na niezmienionym poziomie

Pragnę przekazać najserdeczniejsze podziękowania: Markowi Bednarczykowi za organizację wyjazdu do Hajduszloboszlo, Wiesławie TĄTA i Bogusławowi Juszkiewiczowi za prowadzenie Kroniki, Grzegorzowi WYGODZIE organizatorowi"Kupieckiego Mikołaja i Dnia Dziecka" dla dzieci przebywające w limanowskim szpitalu, którego sponsorami paczek byli; BEDNARCZYK MAREK, PAWLIK DARIUSZ, WARDĘGA TADEUSZ, RĄCZKOWSKI KAZIMIERZ, GRZEGORZ WYGODA, WYGODA TOMASZ, WIGURA MIROSŁAW, MICHURA GRZEGORZ I CHEŁMECKI PIOTR, w charakterze MIKOŁAJA i maskotki ZOZOLEK wystąpił TADEUSZ WITECKI – jako maskotka HIBI wystąpił Wygoda Tomasz oraz wyjazdu do Brzeska na kręgle Panu Kazimierzowi Raczkowskiemu za organizację Przełaju Rowerowego, panom Tadeuszowi WITECKIEMU, Bogusławowi JUSZKIEWICZOWI, Czesławowi Sobczakowi i Markowi BEDNARCZYKOWI oraz Paniom Wiesławie Tąta i Elle Witeckiej za pełnienie funkcji pocztu sztandarowego naszego Oddziału i udział w wielu uroczystościach miejskich, powiatowych i kongregacyjnych.

Wyjątkowo w tym roku z okazji 80 rocznicy powstania naszego Oddziału udało nam się wydać pamiątkowy folder rocznicowy, w tym miejscu pragnę złożyć serdeczne podziękowania współtwórcą folderu osobom, które zleciły reklamy do niego. I tak pragnę serdecznie podziękować : Prezesowi Kongregacji Panu Wiesławowi Jopkowi, staroście powiatu limanowskiego Panu Janowi Puchale, Romanowi Gawrysiakowi i Dariuszowi MICHALAKOWI z firmy ARTIM w Krakowie, prezesowi Banku Spółdzielczego w Limanowej– Adamowi Dudkowi, Maciejowi Wojtasowi z firmy IMPULS Józefowi Stachowi z firmy Partner , Krzysztofowi Biedzie, Pani Marii SZKARŁAT, Markowi i Marcie Bednarczyk, Zbigniewowi SZUBRYTOWI , Bernadecie i Sławkowi KALISZOMN oraz właścicielom firmy PETROSOL z Krakowa.

W tym miejscu także chciałem przekazać najserdeczniejsze podziękowania Stanisławowi Ociepce współautorowi naszego folderu.

Chciałbym także przekazać podziękowania wszystkim sponsorom wywodzącym się z naszego Oddziału, którzy wspomogli pomocą materialną organizacje pozarządowe i rodziny potrzebujące naszego wsparcia.

Szanowni Państwo w związku z okrągłą rocznicą powstania naszego Oddziału pragnę w tym miejscu wraz z Prezesem Wiesławem JOPKIEM przekazać nasze podziękowania. I tak medalem 600 lecia Kongregacji pragniemy odznaczyć następujące osoby;
1/Pana Posła RP -Józefa LEŚNIAKA
2/Panią Urszulę NOWOGÓRSKA- Przewodniczącą Sejmiku Województwa Małopolskiego
3/Panią Orzeł- Ligęzę – naczelnika Urzędu Skarbowego w Limanowej
4/Pana Mieczysława URYGĘ- wice -starostę powiatu limanowskiego

pragnę także podziękować za współpracę Państwu
1/ Staroście Powiatu Limanowskiego- Janowi Puchale
2 Markowi /Czeczótce –Wice przew. Rady Powiatu Limanowskiego
3/ks. Wojcieszakowi Stanisławowi -kapelanowi kupców i rzemiosła
4/ Januszowi Wojs – Dyrektorowi Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości
5/ Józefowi Oleksemu - Przew. Regionalnego Stowarzyszenia Przedsiębiorców w Limanowej
6/ Markowi Młynarczykowi – Dyrektorowi Urzędu Pracy w Limanowej

Natomiast LISTAMI GRATULACYJNYMI pragnę podziękować naszym członkom
1/Peciak Liliana
2/Liszce Renacie
3/Juszkiewicz Bogusław
4/Wygoda Grzegorz
5/Bieda Krzysztof
6/Rączkowski Kazimierz
7/Wróbel Dariusz
8/Kita Marcinowi
9/Stanisz Stanisławowi
10/Pitala Stanisław

Odznaczeniami Oddziału w Limanowej pragniemy uhonorować następujące osoby;

Odznaka brązowa;

1/Bednarczyk Marta
2/ Maria Szkarłat
3/Kulma Wioleta
4/Kęska Agata
5/Borowicz Fryderyk
6/Macko Jan
7/Papież Jerzy 8/Błaszczyk Jarosław
9/ Błaszczyk Mieczysław
10/Marek Czamara

Odznaka srebrna;

1/Sułkowski Bogusław
2/Wojtas Dorota
3/Pławecki Stefan
4/Włodarczyk Ignacy
5/Bugajski Edward
6/Śmierciak Stefan
7/Wojtas Maciej
8/Wigura Mirosław
9/Chełmecki Piotr
10/ Zoń Mirosław

Odznaka złota
1/Tąta Wiesława
2/Zapała Halina
3/Gowin Lucyna
4/Jan PUCHAŁA
5/Gawrysiak Roman
5/STACH Józef
6/Sobczak Krzysztof
7/Sobczak Czesław

Szanowni Państwo w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożonarodzeniowymi i Nowym Rokiem pragnę Państwu przekazać najserdeczniejsze życzenia ; zdrowych , rodzinny i spokojnych Świąt Bożego narodzenia, a z okazji Nowego 2018 roku życzę wszelkiej pomyślności, szczęścia i zdrowia.

Polecane lokale użytkowe do wynajęcia

 

banner teraz polska

 POLECAMY

 marr

supober

wodociagi

 

Archiwum

archiwum