Dyrektor Jerzy Kulig nie żyje

Dyrektor Jerzy Kulig nie żyje

Nie żyje śp. Jerzy Kulig, długoletni dyrektor KKK.

Z głębokim smutkiem

przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ś.p. Jerzego Kuliga

długoletniego Dyrektora, Honorowego Kustosza

Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej,

Człowieka pełnego uprzejmości i życzliwości.

 

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w dniu 02 sierpnia 2022 r. o godz. 14.00
w Kościele Parafialnym w Suchej Beskidzkiej

po czym nastąpi odprowadzenie na miejsce wiecznego spoczynku.

 

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim

składają

 

Prezes, Rada, Prezydium, Członkowie oraz Pracownicy

Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej