Poseł Agnieszka Ścigaj deklaruje chęć współdziałania

Poseł na Sejm RP Agnieszka Ścigaj nadesłała na ręce prezesa KKK Wiesława Jopka pismo, w którym deklaruje chęć dalszego współdziałania w ramach Małopolskiej Rady Koalicji Polskiej, której nasz Kongregacja jest sygnatariuszem.

Pobierz PDF