Park Kulturowy Nowa Huta

W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie nowych regulacji, związanych z wprowadzeniem na terenie Nowej Huty szczególnej formy ochrony zabytków, jaką jest park kulturowy, określonych w uchwale RMK Nr XXIX/757/19 z dnia 20 listopada 2019 r., zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w działaniach informacyjnych i przekazanie materiałów elektronicznych do przedsiębiorców, działających w Porozumieniu na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości w Krakowie.

Pobierz PDF
Więcej na stronie:

www.parkikulturowe.krakow.pl.

www.business.krakow.pl


Drukuj