Aukcja na najem lokali użytkowych w dniu 31 lipca 2020 r.

Aukcja na najem lokali użytkowych w dniu 31 lipca 2020 r.

Oto komunikat ZBK o aukcji na najem lokali użytkowych w dniu 31 lipca 2020 r.

Zobacz: www.zbk-krakow.pl


Drukuj